Класни ръководители за учебната 2019/2020 година 

1

 Христина Андонова

2

 Юлия Бързашка

3

 Мартин Хаджидимитров

4

Виктория Георгиева 

5

Даниела Претъргова 

6

Христина Дамянова 

7

Деница Христова 

8

Виктория Митова 

9

 Вели Вели

10

 Пепинка Янкова

11

10А

Венцислав Петров 

12

10Б

 Светлана Гечева

13

10В

 Ваня Йорданова

14

10Г

 Екатерина Цветкова

15

11А

 Светлозара Василева
16

11Б

Венелин Дюлгеров 
17

11В

 Иван Иванов
18

11Г

 Калоян Чернев
19

12А

 Татяна Валентинова
20

12Б

 Йордан Цветанов
21

12В

Цветанка Чернева 
22

12Г

 Лилия Матрачийска