ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ:

Директор:

Елена Георгиева

Зам. – директор УД:

Емилия Цолова

Диамандула Йорданова 

Зам. – директор АСД:

 

Български език и литература:


Светлозара Василева
Виктория Георгиева
Петя Петкова
Христина Андонова

Испански език:

Татяна Лазарова

Ваня Неделчева
Екатерина Цветкова

 

 

 

Игнасио Вердиал

Нурия Иглесиас

 

Английски език:

Йордан Цветанов
Валентин Лазаров
Светлана Гечева

Математика:

Цветанка Чернева

Соня Партъчева

Стефка Табакова

Информатика и информационни технологии:

Елена Георгиева
Йорданка Тодорова                                                                                                                                                                                                                 

Веска Ядкова

История и цивилизация:

Паулина Андонова

Виктория Митова

География и икономика:

Диамандула Йорданова
Венелин Дюлгеров

Лилия Матрачийска 

Обществени науки:

Христина Дамянова                                                                                                                                                                                                                    

Георги Геров

Биология и здравно образование:

Пепинка Янкова

Физика и астрономия:

Иван Иванов                                                                                                                                                                                                                           

Юлия Бързашка

Химия и опазване на околната среда: 

 

Физическо възпитание и спорт:

Емилия Цолова
Венцислав Петров
Калоян Чернев

Вели Вели

Музика:

 

Изобразително изкуство:

Иван Кръстев


Непедагогически персонал:

Счетоводител:

Митка Манчорова 

ЗАТС:

Дафина Миланова

Библиотекар:

Мартин Хаджидимитров