График на консултации с ученици за I срок на учебната 2019/2020 г. -