04.11.2019 г. /понеделник/ ще бъде учебен ден с разписание на на часовете както следва:


Първа смана:

1 час 11:00-11:25

2 час 11:35-12:00

3  час 12:10-12:35

4 час 12:45-13:10

5 час 13:25-13:50

6 час 14:00-14:25

7 час 14:35-15:00


Втора смяна: 

1 час 14:35-15:00

2 час 15:10-15:35

3 час 15:45-16:10

4 час 16:20-16:45

5 час 17:00-17:25

6 час 17:35-18:00

7 час 18:10-18:35