28.10.2019 г. е неучебен ден, но присъствен ден за всички учители и ученици на 157 ГИЧЕ . В училището ще бъдат организирани спортни турнири по волейбол, баскетбол, футбол и др. от 9:30 до 14:00 часа.

Във връзка със създадената организация са определени  следните отговорници:

 1. Христина Андонова - 8 А, 8 Д
 2. Юлия Бързашка – 8 Б, 8 В
 3. Виктория Георгиева – 8 Г, 9 В
 4. Деница Христова – 9 А, 9 Б
 5. Вели Вели – 9 Г, 9 Д
 6. Венцислав Петров – 10 А, 10 В
 7. Светлана Гечева – 10 Б, 12 А
 8. Екатерина Цветкова – 10 Г, 11 Б
 9. Светлозара Василева – 11 А, 12 В
 10. Иван Иванов – 11 В, 12 Г
 11. Калоян Чернев – 11 Г
 12. Йордан Цветанов – 12 Б