Занятията по португалски език за 8 клас ще бъдат по график: 

- 8 “а” и “б” - сряда II  група от 13:40 ч 

8 “в”, “г” и “д” - сряда I група от 12:00ч 

Първо опознавателно занятие 

16.10.2019 г. сряда, 

за I група от 12:50 

за II група от 13:40 

 

Всички заявили желание да изучават португалски език трябва да присъстват задължително. Всеки, който желае да изучава португалски език, но не е дал заявление да присъства на първото занятие.