Уважаеми родители на учениците, които с любов и вие, и ние, техните учители,  наричаме „наши”!

 

Като споделяме разбирането, че училището не е просто сграда, а образователната система – не просто уроци и домашни работи, се обръщаме към вас като към хората, които са ни гласували доверие, подкрепят усилията ни да възпитаме подрастващите като мислещи личности и са готови активно да участват в училищния живот. А той наистина е многостранен – като се започне от дейностите, осигуряващи комфорта и сигурността на учениците, и се стигне до извънкласните изяви, в които довчерашните деца придобиват самочувствието на пораснали млади хора и изграждат своя авторитет и авторитета на 157 Гимназия.

През тази учебна година имаме особена нужда от вашата подкрепа, защото ръководството на училището и педагогическият колектив са си поставили амбициозна задача – да обновим материалната база в съответствие с модерните изисквания за образователен процес, да работим по интересни училищни проекти и в по-далечен план – да изведем гимназията на едно от челните места по рейтинг сред останалите столични училища. Вярваме, че във ваше лице имаме подкрепата на хора, убедени, че доброто образование е най-важната инвестиция за техните деца; че като родители вие няма да сте просто пасивни наблюдатели на образователния процес, а ще сте активни участници във всички негови аспекти.

Очакваме ви на заседанието на Обществения съвет, което ще се състои на 08.10.2019 г. от 18:30 в Актовата зала на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”, ул. „Слатинска” №35.

Ще ви посрещнем като партньори, с чието сътрудничество и подкрепа ще успеем в нашите начинания!