Важно за вас

Правила за извиняване на отсъствията на учениците от 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”

Класните ръководители да приемат от учениците медицински бележки при спазване на следните изисквания:

1. Издадени от личен лекар.

2. Подписани от родител/настойник.

3. Заверени от медицинската сестра на гимназията.

4. Родителят/настойникът е длъжен да уведомява класния ръководител при отсъствие на ученика.

5. Класните ръководители да предадат в медицинския кабинет списък на учениците с актуални имена на личните им лекари и телефонни номера.

6. Документи, извиняващи отсъствия, се предават на класния ръководител до 3 дни след завръщане в училище.

7. На сайта на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”в раздел документи да бъдат качени формуляри-бланки, които се попълват в следните случаи:

 

Заявления до директора се попълва от родител/настойник:

- при отсъствие по домашни причини до 10 дни.

- при наличие на документ, който не е издаден от личен лекар.

 

Заявления до класния ръководител се попълва от родител/настойник:

- при отсъствие по домашни причини до 3 дни

До Директора: Изтегли от тук

До Класния ръководител: Изтегли от тук