Важно за вас

Прием

График за дейностите на училищната комисия по приема: 28.06.2017г. - 30.06.2017г. вкл. от 08:00 до 18:00ч. записване на приетите на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие на втори етап 05.07.2017г. - 07.07.2017г. вкл. от 08:00 до 18:00ч. записване на приетите на втори етап на класиране 18.07.2017г. - 19.07.2017г. вкл. записване на приетите на трти етап на класиране 24.07.2017г. - 27.07.2017г вкл. приемане на докумети при свободни места след трети етап 31.07.2017г. - 02.08.2017г. вкл. класиране и записване при свободни места след трети етап.

Резултати от матура: тук

Прием след седми клас - 2017/18 г.
(по Наредба №10/от 01.09.2017г. съгласуван с Обществения съвет на гимназията)

Профил - чужд език с интензивно изучаване на испански език

 

Структура на профила:

1/ Първи профилиращ предмет: Испански език

2/ Втори профилиращ предмет: Английски език

3/ Трети профилиращ предмет: Български език и литература

4/ Четвърти профилиращ предмет по избор от:

  • Математика
  • История и цивилизации
  • География и икономика

 

Предмети, изучавани на испански език:

  • История и цивилизация
  • Биология и здравно образование
  • Физика и астрономия
  • Химия и опазване на околната среда
  • Испанска и латиноиспанска литература

 

План-прием: паралелки и ученици:

  • паралелки - 5
  • ученици - 130

 

График за приемането на ученици вдържавни и общински училища през учебната 2017/2018г.: тук