Представяне на екипа от преподаватели

за  учебната  2019/2020 Г.

8 а клас Христина Андонова – класен ръководител

Екатерина Цветкова – преподавател по Испански език

8 б клас Юлия Бързашка – класен ръководител

Ваня Йорданова – преподавател по Испански език

8 в клас Мартин Хаджидимитров  – класен ръководител

Мартин Хаджидимитров – преподавател по Испански език

8 г клас Виктория Георгиева – класен ръководител

Виктория Николова – преподавател по Испански език

8 д клас Даниела Претъргова – класен ръководител

Даниела Претъргова – преподавател по Испански език

Български език и литература

 

Христина Андонова 8а,б,в

Виктория Георгиева 8г,д

Математика

 

Стефка Табакова на 8 а,б,в

Цветанка Чернева на 8 г,д

Информационни технологии

 

 

Йорданка Тодорова

Веска Ядкова

 

Философия

 

Георги Геров

 

Изобразително изкуство

 

Иван Кръстев

 

Музика

 

Здравка Велева

 

Физическо възпитание и спорт

Калоян Чернев